7 bước nghiên cứu thị trường cơ bản

Thứ Hai, 23/11/2015, 10:36 GMT+7

07 BƯỚC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CƠ BẢN

Mỗi đơn vị nghiên cứu thị trường đều có những một phương pháp nghiên cứu thị trường khác nhau phù hợp với đặc thù sản phẩm của họ, nhưng quy trình nghiên cứu thị trường đều gồm có những bước sau.

Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu

Bước 2: Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu

Bước 3: Thu thập thông tin, dữ liệu

Bước 4: Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Bước 5: Làm sạch, mã hóa số liệu

Bước 6: Xử lý và phân tích số liệu

Bước 7: Đánh giá thực trạng thị trường, năng lực hiện tại, nhân định xu hướng

Tags: Các bước nghiên cứu thị trường, phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường
Tags: Các bước nghiên cứu thị trường, phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường