Mẫu câu giao tiếp tiếng anh chủ đề Nghiên cứu thị trường- Tiếng Anh thương mại

Thứ Tư, 19/07/2017, 16:05 GMT+7
 

971. I have heard many excellent things about your company.

Tôi được nghe nhiều điều tuyệt vời về công ty của bạn.

972. I am very optimistic about the market opportunities in China.

Tôi lạc quan về cơ hội thị trường ở Trung Quốc.

973. Based on our initial market research, the findings are very positive.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường ban đầu, kết quả rất tích cực.

974. I have witnessed firsthand its phenomenal growth.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển lạ thường.

975.Our target market is large corporation and government agencies.

Mục tiêu thị trường của chúng ta là các công ty lớn và các cơ quan chính phủ.

976. They have the most need for our computers.

Hầu hết họ cần sử dụng máy tính của chúng tôi.

977. This is our most recently developed product.

Đây là sản phẩm phát triển gần đây nhất của chúng tôi.

978. This product is doing very well in foreign countries.

Sản phẩm này đang bán rất chạy ở các nước trên thế giới.

979. Our product is competitive in the international market.

Sản phẩm của chúng tôi đang cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

980. The distinction of our product is its light weight.

Nét khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi rất ít.

Nguồn: http://webhoctienganh.com/tinh-huong-98-nghien-cuu-thi-truong-tieng-anh-thuong-mai-viet-anh-162.html

Xem thêm: 100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại

Tags: tiếng anh nghiên cứu thị trường, thuật ngữ tiếng anh nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường
No avatar
Đăng bởi minhnhatkent
Tham gia 10/07/2014
Cấp độ Administrator
Bài viết 1/1
Tags: tiếng anh nghiên cứu thị trường, thuật ngữ tiếng anh nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường