Phương pháp nghiên cứu thị trường

Thứ Tư, 21/10/2015, 11:17 GMT+7

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các dữ liệu về các vấn đề có liên quan đến các hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ

ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

• Nghiên cứu thị trường: Trả lời các câu hỏi, các tính chất của chúng ở vùng lãnh thổ của thị trường như thế nào? Tiềm năng thương mại của thị trường.

• Nghiên cứu sản phẩm: Sản phẩm của hãng được chấp nhận như thế nào? Các sản phẩm của hãng khác cạnh tranh với ta về điều gì? Việc phát triển sản phẩm hiện tại theo hướng nào?

• Nghiên cứu về phân phối: Mạng lưới kênh phân phối như thế nào? Phương thức phân phối thế nào?

• Nghiên cứu về giá cả: Quan niệm của khách hàng về giá cả? Khả năng chấp nhận, khả năng chi trả ra sao?

• Nghiên cứu quảng cáo: Đánh giá hiệu quả của quảng cáo, cần quảng cáo trên phương tiện nào, nội dung quảng cáo như thế nào?

• Nghiên cứu dự báo: Dự báo thị trường trong ngắn hạn (1 năm), dự báo trung hạn và dài hạn (2 năm).

ứng dụng nghiên cứu thị trường

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

quy trình nghiên cứu thị trường

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU

• Mô tả vấn đề

• Thiết lập mục tiêu nghiên cứu

• Xây dựng các câu hỏi nghiên cứu

• Chuẩn bị các câu hỏi nhỏ

• Lên kế hoạch về thời gian

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

thiết kế nghiên cứu thị trường

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu thăm dò: nhằm làm rõ vấn đề, đưa ra các giả thiết thông qua việc thu thập những thông tin một cách không chính thống như

• Nói chuyện với khách hàng - Nghiên cứu tại bàn

• Thảo luận với các chuyên gia

• Nghiên cứu mô tả: liên quan tới các biện pháp và qui trình, ai trả lời, cái gì, tại sao và như thế nào.

• Nghiên cứu nhân quả: được thực hiện bằng cách kiểm soát những nhân tố khác nhau để xác định xem nhân tố nào gây ra kết quả, thường cần sự thử nghiệm khá phức tạp và đắt tiền.

Xem thêm: http://thenhua.com.vn/meo-vat-moi-ngay.html

Xem thêm: http://chothuenutrang.com/kien-thuc-thuong-thuc.html

Tags: nghiên cứu thị trường, phương pháp nghiên cứu thị trường, cách nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường tiềm năng, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Phương pháp nghiên cứu thị trường
Tags: nghiên cứu thị trường, phương pháp nghiên cứu thị trường, cách nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường tiềm năng, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường
NghienCuuThiTruong.com.vn / Phương pháp nghiên cứu thị trường