Tiến trình nghiên cứu thị trường xuất khẩu

Thứ Bảy, 24/10/2015, 10:45 GMT+7

Nghiên cứu thị trường là hoạt động tiên quyết đầu tiên đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tham gia vào thị trường nước ngoài. Đó là quá trình điều tra, khảo sát để tìm khả năng bán hàng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm, kể cả phương pháp thực hiện mục tiêu đó.

Nghiên cứu thị trường xuất khẩu

Trong nghiên cứu thị trường xuất khẩu phải chỉ ra: Thị trường nào là có triển vọng nhất đối với sản phẩm của doanh nghiệp? Dung lượng thị trường là bao nhiêu? Sản phẩm cần có những thay đổi thích nghi gì đối với những đòi hỏi của thị trường? Sử dụng phương tiện quảng cáo và phương pháp xúc tiến nào? Chọn phương pháp bán nào là phù hợp.

Doanh nghiệp phải hiểu rõ điều kiện chính trị, thương mại, luật pháp, vận tải, tiền tệ, tập quán, thị hiếu, ước tính được dung lượng thị trường và sự biến động giá cả của mặt hàng xuất khẩu ở thị trường nước ngoài. Kết quả nghiên cứu thị trường xuất khẩu phụ thuộc vào thương nhân cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn, vì vậy phải làm rõ thái độ chính trị, triết lý kinh doanh, khả năng tài chính và uy tín của họ trên thị trường.

Để nghiên cứu thị trường xuất khẩu phải nghiên cứu môi trường vĩ mô và vi mô.

Xem thêm: http://cdspdongnai.edu.vn/kien-thuc-huu-ich.html

Xem thêm: http://shopquanaotreem.com/meo-nho-mua-hang.html

Xem thêm: http://nguoidepvilua.com/mua-sam-thong-thai.html

Tags: nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường là gì, định nghĩa nghiên cứu thị trường, khái niệm nghiên cứu thị trường, vai trò nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường theo ngành, nghiên cứu thị trường xuất khẩu
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường
Tags: nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường là gì, định nghĩa nghiên cứu thị trường, khái niệm nghiên cứu thị trường, vai trò nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường theo ngành, nghiên cứu thị trường xuất khẩu
NghienCuuThiTruong.com.vn / Nghiên cứu thị trường