TS. Hồ Minh Sơn – Chủ tịch HĐQL Viện IRLPIE, Viện trưởng Viện IMRIC: Người dân và doanh nghiệp kỳ vọng về sửa Luật Đất đai

(NCTTO) - Trải qua 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất ...

Khoa học công nghệ tác động thay đổi và nâng tầm tác phẩm Nhiếp ảnh

(NCTTO) - Hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi vào cuộc sống đã tác động không nhỏ ...